Funderingstechnieken

Damwand
HAB Heiwerken is gespecialiseerd in het aanbrengen van stalen damwanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oeverbescherming en bouwkuipen. We brengen complete bouwkuipen aan, inclusief verankering of stempeling en eventueel heiwerk. We hebben gewerkt in binnenstedelijke gebieden, buitengebieden en kleine ruimtes zowel in binnen als in buitenland. Door deze expertise zijn wij een echte allrounder.
 
Damwanden trillingsarm aanbrengen
Om damwanden trillingsarm aan te kunnen brengen passen we de techniek toe van fluïderen. Hierdoor ontstaat minder trillingsoverlast voor de omgeving. Meer hierover leest u in het hoofdstuk fluideren.

Damwanden trillingsvrij
We kunnen een damwand trillingsvrij aanbrengen. HAB gebruikt hiervoor een makelaarstelling waarmee damwanden tot 20 m te drukken zijn. Ook bezitten we een speciaal gebouwd trekblok waarmee we dubbele damwand planken kunnen trekken. Hiermee kunnen we ook planken in zeer kleine ruimtes (na gereedkomen gebouw) trekken. Tevens hebben wij een brede ervaring in het gebruik van Silent Pilers.

Buispalen
Met een ruime keuze aan trillend en heiend materieel kunnen we buispalen van verschillende diameters en lengtes aanbrengen. We hebben een ruime ervaring in het aanbrengen van remmingswerk vanaf het water. Een voorbeeld hiervan is Sluis Spaarndam.

Combiwanden
Door buispalen en damwanden te combineren kan een zogeheten combiwand worden gemaakt. Deze wanden dienen vaak als kade in en haven. De combiwanden voeren we in onderaanneming uit, maar ook steeds vaker in hoofdaanneming.

Hulpwerk
Bij hulpwerk kunt u bijvoorbeeld denken aan hulpbruggen en tijdelijke bruggen.

Verankering
HAB biedt complete bouwkuipen aan, inclusief verankering. Voor een aantal projecten hebben we ook stalen ankerpalen geheid tot lengtes van 65 meter. Voorbeeld hiervan is de Kaiserschleuse in Bremerhaven.

Speciale projecten
Op aanvraag kunnen we machines ontwikkelen voor speciale projecten. Wij hebben hier als Sterk een ruime ervaring in. Denk bijvoorbeeld aan het trekblok dat we speciaal voor het werk Shell Amsterdam gemaakt hebben.

Fluïderen
Om damwanden in zwaardere grondslag of met minder trillingsoverlast aan te kunnen brengen, kunnen we de damwanden fluïderen. Fluïderen is een zeer precies proces waarbij we damwanden aanbrengen terwijl we water toevoegen bij het damwandpunt. Dit water wordt met een klein debiet (hoeveelheid doorstromend vloeistof per tijdseenheid) onder hoge druik onder de plankpunt gespoten. Hierdoor creëren we een tijdelijke wateroverspanning waardoor we de damwanden relatief eenvoudig aan kunnen brengen. Door het lage debiet herstelt de grondslag zich weer waardoor de eigenschappen van de ondergrond nauwelijks veranderen.

Palen trekken
Wij zijn een specialist in het verwijderen van oude fundaties, bijvoorbeeld verwijderen van houten of betonnen heipalen en oeverbeschoeiingen. Met name het verwijderen van oude palen is een specialisme van Sterk. Wij beschikken over een ruim assortiment palentrekkers waarmee we palen van elke diameter kunnen trekken. En als we niet over de juiste palentrekker beschikken, dan bouwen wij hem! Een voorbeeld hiervan is te zien bij het project Kaiserschleuse in de Bremerhaven, waar wij ruim 6.000 palen uit de grond hebben getrokken.