Technieken

HAB Heiwerken beschikt over een groot arsenaal trilblokken om stalen damwanden, buispalen en stalen profielen tot lengtes van wel 35 meter de grond in te trillen. De trilblokken variëren in slagkracht van 40 tot 275 ton en zijn bijna allemaal voorzien van een Variabel Moment. Dit zijn verstelbare 'excentergewichten' die ervoor zorgen dat de trillingshinder tot een minimum beperkt blijft.

We werken met draadkranen en hydraulische kranen. De draadkranen hebben vrijhangende trilblokken, de hydraulische kranen zijn voorzien van een aanbouwblok waarmee damwanden onder voorspanning kunnen worden ingetrild.

Bovendien hebben we ook aanvullende technieken in huis. We kunnen bijvoorbeeld voorboren en fluïderen. Deze technieken zetten we bijvoorbeeld in bij zwaardere grondslagen of een trillingsgevoelige omgeving.

Naast het inbrengen van elementen in de grond zijn we ook gespecialilseerd in het verwijderen van funderingspalen. Het bedrijf heeft hiervoor speciale apparatuur ontwikkeld. Hiermee zijn al duizenden oude funderingspalen succesvol uit de grond verwijderd.

In de omgeving waar trillingen tot een minimum beperkt moeten worden, brengen we damwanden trillingsvrij aan. We kunnen me ons materieel damwanden statisch aanbrengen zonder dat we gebruik hoeven te maken van triltechnieken.

Voor de zwaardere grondslagen hebben we zelf een uniek fluïdatiesysteem ontwikkeld. Hiermee brengen we tegelijk met het indrukken van de damwanden onder hoge druk een kleine hoeveelheid water bij het plankpunt.
Drukken veroorzaakt aanzienlijk minder geluidshinder dan andere inbrengtechnieken.

Ons machinepark is vooral geschikt voor zwaarder heiwerk, voor bruggen, viaducten en andere zware constructies. We beschikken over heistellingen met hydraulische heiblokken en dieselheiblokken. Hiermee kunnen we palen van wel 30 meter lang de grond in heien.

Behalve betonpalen heien we ook stalen buispalen, door middel van het oplassen van segmenten kunnen we deze buispalen tot grote diepte aanbrengen.