Leiding over Noord te Rotterdam

Leiding over Noord te Rotterdam
Client:   Busker
Location:   Rotterdam
Contract value:  
Start date:   13-1-2014 
End date:    

Description:

Leiding over Noord is een  duurzaam warmtetransport project van Eneco. Hierbij wordt restwarmte vanuit de industrie, via Vlaardingen en Schiedam, naar zo'n 95.000 huishoudens in Rotterdam vervoerd.

Deze warmte ontstaat bij de verbranding van afval in de afval- en energiecentrale van AVR in Rozenburg en wordt middels een 16.8 km (heen en terug) lang leidingtracé naar het stadsverwarmingsnet in Rotterdam geleid.

In opdracht van Busker B.V. is HAB Heiwerken verantwoordelijk voor een deel van lot 1 en 2: Het plaatsen van stalen damwanden ten behoeve van een leidingsleuf en pers- en ontvangstkuipen. Op bepaalde delen van het tracé is de ondergrond van dusdanige aard dat damwanden benodigd zijn om de constructie te verstevigen.

Op weg- en waterkruisingen waar sleuven niet mogelijk zijn, worden pers- en ontvangstkuipen toegepast. Ten behoeve hiervan maakt HAB de damwandconstructies en stempelramen die deze kuipen verstevigen. Vervolgens kan van  hieruit een gestuurde boring van de leiding plaatsvinden.

Al met al een prachtig duurzaam initiatief waar HAB Heiwerken met trots deel van uitmaakt.

Voor een mooie video-impressie kijkt u hier of hier.