Gasleiding Pitgam - Hondschoote

Gasleiding Pitgam - Hondschoote
Client:   Combinatie Spac Denys
Location:   Pitgam, Frankrijk
Contract value:  
Start date:   31-3-2015 
End date:   24-7-2015 

Description:
Begin dit jaar bracht HAB Heiwerken in opdracht van combinatie Spac-Denys de damwand aan ten behoeve van een elftal putten (met name pers- en ontvangstkuipen). Hiervan werd er één in de nabijheid van het spoor gezet. Regelgeving bepaalde dat deze put middels heien aangebracht moest worden. De overige damwandkuipen (waaronder een nabij een snelweg) konden trillend gezet kon worden.

De werkzaamheden zijn onderdeel het Arc de Dierrey project (van GRT Gaz) waar HAB al vaker werk voor heeft uitgevoerd. Het gaat om de aansluiting van België op het Arc de Dierrey netwerk; in dit geval een tracé van ongeveer 22 kilometer van Pitgam Frankrijk naar een in aanbouw zijnde meetstation in Hondschoote België. Vanaf de Belgische grens is niet langer het Franse GRT Gaz maar het Belgische Fluxys de beheerder van de vervoers- en opslaginfrastructuur van gas.

De grondsamenstelling in het gebied wordt gekenmerkt door harde kleilagen wat bij het aanbrengen het nodige geduld vereiste. Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn all kuipen goed gezet en is het de bedoeling dat in juli de laatste damwanden weer getrokken worden.