Arc de Dierrey

Arc de Dierrey
Client:   Diverse
Location:   Frankrijk
Contract value:  
Start date:   1-3-2015 
End date:    

Description:

Op onze nieuwspagina schreven we al eerder over het Arc de Dierrey Project: een 300-kilometer-lang pijplijn trace voor het transport van gas vanuit de nieuwe fabriek van Dunkerque LNG in het noordwesten van Frankrijk naar het oosten en zuiden van het land. Het werk is van een dusdanige omvang dat het opgedeeld is in zogeheten "Lots.”

Eerder dit jaar Bracht HAB in opdracht van Max Streicher uit Duitsland zo’n 140 m permanente damwand aan voor een stuk tracé (Lot 1) en een pers- en ontvangstkuip. Omdat deze kuipen nabij het (SNCF) spoor kwamen te liggen zijn deze heiend aangebracht. De kuip moest aansluiten op een diepwandkuip omdat er binnen een bepaalde zone geen water onttrokken mocht worden. Door het aanbrengen en sluitend maken van de kuipen hoefden enkel deze te worden bemalen.

De harde grondlagen blijven een uitdaging vormen. Daarom voerde HAB in opdracht van Spac/Denys een heibaarheid test uit. Voor Lot 5 van dit project bestond er namelijk de wens om damwand van zo’n 12 meter te plaatsen. Echter, de beperkt aanwezige grondgegevens toonden al aan dat een dergelijke lengte niet mogelijk zou zijn. HAB zocht de oplossing in het plaatsen van kortere damwand. Maar omdat de grondgegevens ook hier geen uitsluitsel konden geven of de damwand op diepte kon worden gebracht werd besloten dit eerst uit te proberen. Na de test is geschat dat ongeveer 70 procent gezet kan worden en dat de overige 30 procent middels aanvullende maatregelen op diepte moet worden gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan voorboren of naheien.

Ook in 2014 plaatste HAB reeds damwand voor dit project. Toen ging het om circa 3500 m2 damwand dat ook in opdracht van Max Streicher voor Lot 1 werd gezet: een 61 kilometer lang tracé tussen Cuvilly en Betz.